Odstąpienie od umowy


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

1) Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest poinformować  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia - pismo wysłane na adres:

 

lub pocztą elektroniczną na adres:

sklep@tuliluli.eu

3) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli 14 dni, licząc od daty otrzymania towaru.

Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Zamawiającemu  wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji odstąpienia od niniejszej umowy.

2) Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z odstąpieniem od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Zamawiającego. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Zamawiającego nie są zwracane.

3) Zwrotu produktów należy dokonywać na adres:

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle zwracane produkty przed upływem 14 dni.

4) Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów (koszty przesyłki), przy czym powinien mieć na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie niezniszczonym. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Zamawiającego.

5) Jeżeli Klient dokonuje zwrotu towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki, Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Zamawiającego uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

6) Zamawiający odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadku:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt o właściwościach określonych przez Zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu lub  ściśle związana z jego osobą np. wyprodukowana lub sprowadzona na jego zamówienie.